Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Aracınız LPG’de Rölanti Problemi VarsaAraç benzinde çalırken rölantide problem var mı bakılır.Şayet problem yoksa LPG’deki rölanti problemi için aşağıdaki seçenekler incelenir. Araç benzinde çalışırken rölanti normal mi bakılmalıdır ( 10 D/D)

* Araçta vakumlu OTOGAZ beyni kullanılıyorsa, araçtaki vakum emişinde problem olabilir.Bu da aracın LPG ’deki rölantisini bozabilir. Araçtaki vakum emişi ile ilgili kısımlar kontrol edilmelidir.

* Karbüratörlü araçlarda karbüratör kelebeği arızalı olabilir

(kelebek millerinin bulunduğu yerden hava alıyorsa).Bu durum aracın hem LPG ’de hem de benzinde rölantisinin bozulmasına sebep olabilir ve LPG ’ nin çok yakılması problemi ortaya çıkabilir.

 

* Aracın Manifold’u hava alıyorsa araç hem benzinde hem LPG ’de rölanti tutmaz.Ve aracın LPG ’yi çok yanmasına sebep olabilir

* Buji ve buji kablolarının eski veya kalitesiz oluşu LPG ve benzin rölantisini bozabilir.

* Karbüratör alt takozu hava alıyorsa hem benzinde hem de LPG ’de rölanti bozulabilir.(Genelde rölanti yükselir.)

* OTOGAZ beyninin içinde bulunan diyaframın (tamir takımı) ömrü bitmiş olabilir. Bu sebepten diyaframda sertleşme görülür ve LPG rölanti ayarı genelde yapılamaz. ( OTOGAZ beyinlerinin diyaframlarının kullanım ömrü yaklaşık 50.000 km’dir)

* LPG beynindeki rölanti saplamasından ayar çok iyi yapılmalıdır ( prinç olan).Bunun içindir ki BU İŞTEN ANLAYAN USTA birinin yapması gerekmektedir.Aksi takdirde LPG rölantisinden verim alınamaz.

* Araçtaki Westenhouse problemli ise hem benzin hem de LPG rölantisi yapılamayabilir.

* OTOGAZ beynindeki gaz tarafının diyaframı patlak olabilir.Bu patlaklık genelde OTOGAZ istasyonlarındaki pompaların bir kısmının aşırı basınçlı olmasından kaynaklanmaktadır).OTOGAZ beyni LPG YETKİLİ SERVİSİ tarafından açılarak kontrol ettirilmelidir.Diyaframdaki patlaklık neticesinde LPG rölantisi tutmayabilir.

* Aracın yüksek voltaj gönderen distribütörünün diyaframında problem varsa hem benzin hem de LPG ’de rölanti problemi görülebilir.

* Araca ait avans ayarının bozuk olması hem benzin hem de LPG ’ nin rölantisinin yapılamamasına sebep olabilir.

* OTOGAZ beyninin içindeki yağ ayda 1 kez boşaltılmalıdır.Beyindeki biriken fazla miktardaki yağ LPG rölantisinin bozulmasına sebep olabilir.

* Bazı araç motorlarında hava çıkış yeri mevcuttur.Bu hava çıkışının tıkalı olması hem benzin hem de LPG ’de rölantinin bozulmasına sebep olabilir.

* OTOGAZ beyninin bobinine düşük volt elektrik gidiyor olması LPG ’ de rölantinin bozulmasına sebep olabilir.

* OTOGAZ beyinlerin elektronik olanlarında bobin yayı işlevini yitirmiş olabilir.