Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 


Aracınızın LPG’de Çekişi zayıfsa * Avansın öngörülen değerde olmaması (düşük olması) durumunda; bujiler zamansız ateşleme yapacak, bu durum motorun teklemesine veya çekişten düşmesine neden olacaktır.

* OTOGAZ beyin diyaframı kalitesiz veya patlak ise LPG ’ de çekiş problemi görülebilir.

* OTOGAZ beyni üzerindeki hava ve gaz ayarı iyi yapılmamışsa çekmeme problemi görülebilir.Ayrıca karbüratörün fazla hava alması çekmeyi olumsuz etkiler.Bu durum genelde karbüratörün önünün bantlanması gibi bir metodla havayı dengelemeye çalışmakla giderilmeye çalışsa da genelde başarısızlıkla sonuçlanır.

 

 

 * İndüksiyon bobini akımı yüksek ise meksefeyi yakar o da platini yakar (Karbüratörlü araçlar için ).Bu durum aracın benzinde 3.000 dev/ dk dan sonra patırtı yapmasına ,gazda çekmemesine sebep olabilir.Enjeksiyonlu araçlarda benzinde iyi gazda çekmiyorsa eksantrik mili bozuk olabilir.

* Aracın ateşleme bujilerinde problem varsa aracın çekişi hem LPG’ de hem de benzinde düşer.

* Aracın motorunda problem var ise çekişe etki edebilir(yağ yakması su eksiltmesinden motordaki problem anlaşılabilir)

* OTOGAZ beynine gelen kalorifer suyu yetersiz veya sıcaklığı düşük olabilir.

* Araca ait hava ayar vidası varsa (genellikle enjeksiyonlu araçlar için sözkonusudur) yakıt miktarına göre hava ayarı güzel yapılmalıdır.Hava ayarının tam yapılamaması özellikle enjeksiyonlu araçlarda patlatmalara ve hem LPG hem de benzinde aracın çekişinin düşmesine sebep olur.

* OTOGAZ beynindeki gaz geçişini düzenleyen diyaframın (tamir takımının) kalın (genelde sonradan takılan ve orijinal olmayan tamir takımıdır bu) olmasından dolayı OTOGAZ ayarı iyi yapılamaz.Bu durum araçta çekişinin düşmesine sebep olabilir.

* LPG takılı olan araç yağ yakıyor ve su eksiltiyorsa aracın motorunda problem var demektir.(Eksoz dumanının siyah oluşu aracın yağ yaktığının yani motorda problem olduğunun göstergesidir.Dolayısıyla araçta hem benzinde hem de LPG de çekiş problemi görülebilir.

* Araca OTOGAZ takılmadan önce triger kayışı değişmişse,triger kayışı sente atlamış olabilir.Triger kayışının sente aralığının düzensiz oluşu az da olsa aracın hem LPG hem de benzinde çekişini etkiler.

* Sübapların fazla sıkılmış veya çok gevşek oluşu,aracın benzini ve OTOGAZ ’ı çok yakmasına sebep olabilir.Dolayısı ile çekişi etkileyebilir.

* Araç rektifiyeden çıkmışsa motor üst kapağı fazla taşlanmış olabilir. Fazla taşlanmışsa motorun yanma odası hacmi daralır ve hararet yapar.Hararet yapan ve motoru zarar gören araç ta her iki yakıtta da çekiş problemi görülebilir.

* Buji ve buji kabloları eski veya kalitesiz oluşu aracın çekişini olumsuz etkiler.
Buji tırnak aralığı kontrol edilmelidir. Tırnak aralığı büyüdükçe yanma yeterince olmayacağından araçta yakıt sarfiyatı artar ve çekişten düşer.

* Aracın platin ve ateşlemesinde problem varsa hem benzin hem de LPG tam yanmaz.Bu durum aracın her iki yakıtta da çekmemesine sebep olabilir.

* Karbüratöre giren hava miktarı gereğinden fazla ise,araç hem benzin ’de hem de LPG ’de çekişinin düşmesine sebep olabilir ve araçta fazla hava girişinden dolayı patlatmalara sebep olabilir.

* OTOGAZ beynine gelen kalorifer suyu giriş sıcaklığı çok düşük (genelde bu durum kalorifer suyunun yanlış yerden alınmasıyla görülür) veya LPG (gaz) beynine gelen su gelişinde problem varsa LPG beyni gazı tam buharlaştıramaz.Bu da aracın LPG’ de çekişinin düşmesine sebep olur.

* Aracın Manifold’u hava alıyorsa araç hem benzinde hem LPG’de rölanti tutmaz.Bu da çekişte problemlere sebep olabilir.

* Araca ait hava ayar vidası varsa (genellikle enjeksiyonlu araçlar için söz konusudur) yakıt miktarına göre hava ayarı güzel yapılmalıdır.Hava ayarının tam yapılamaması özellikle enjeksiyonlu araçlarda patlatmalara ve LPG ’de çekişin düşmesine sebep olmaktadır.

* LPG ile havayı karıştıran mikserin hava alması LPG ’ nin çok yakılmasına ve aracın stop etmesine sebep olabilir.Ayrıca araç LPG de iken çekişin düşmesine sebep olur.

* OTOGAZ beynindeki gaz geçişini düzenleyen diyaframın (tamir takımının) kalın (genelde sonradan takılan ve orijinal olmayan tamir takımıdır bu) olmasından dolayı LPG ayarı iyi yapılamaz.Bu durum araçta çok yakmaya sebep olabilir.Ayrıca LPG de araçta çekiş problemi görülebilir.

* Araçta LPG kaçağı olabilir.LPG kaçağı olan bölgede çoğunlukla buzlanma olur.Şayet LPG kaçağı çok küçük ise buzlanma görülmeyebilir.

* OTOGAZ beynindeki hava ayar vanası (rölanti saplaması )çok açılmış ise araç LPG ’ yi çok yakar.Şayet LPG beynindeki hava ayar metali (genelde prinç ve birçok beyinde mevcut) açıldığında veya kısıldığında aracın rölantisinde değişme olmuyorsa araç bir yerlerden hava alıyordur demektir.Bu hava alma problemi de genelde karbüratörlü araçlarda karbüratör alt takozundaki problemden veya Westenhouse daki kaçaktan ,enjeksiyonlu araçlarda ise otomatik hava ayarını sağlayan debimetre den kaynaklanır.Araçta LPG ve hava ayarının iyi yapılmaması araçta çekişin de düşmesine sebep olabilir.

* Araç herhangi bir sebepten hararet yapmışsa OTOGAZ beyninin su tarafı işlevini tam yerine getiremiyor ve LPG ’yi (Butan-Propan) tam buharlaştırmıyor olabilir.Bu da LPG ’ nin bir kısmının yanmadan eksozdan atılmasına sebep olur.Bu da çekişi düşürebilir.

* Karbüratörlü araçlarda karbüratör kelebeği arızalı olabilir.Bu durum aracın rölantisinin bozulmasına sebep olabilir ve LPG de iken çekiş problemine sebep olabilir.